Tumačenje snova -sanovnik

Tumačenje snova je oduvek bila popularna disciplina,ljudi su od davnina verovali da snovi imaju smisao i da prenose poruke ili predskazuju budućnost,kao skupovi raznih tumačenja snova nastali su sanovnici koji su trebali da olakšaju tumačenja dajući uopštena tumačenja za svaki simbol sna.

Svaki simbol je reč a svaka reč ima svoje tumačenje pa se ovakve knjige mogu nazvati sanovnici rečnici snova.Često su ovakva tumačenja besmislena i ponekad smešna pa su valjani samo za zabavu.
Ipak snovi imaju smisao i njihovo značenje se može rastumačiti ali za to je potrebno dosta znanja.
Nauka kaže da su snovi proizvod našeg nesvesnog i najbolji put da ga razumemo,na nesvesno deluju razni spoljni uticajai a najviše dnevni dogadjaji koji u kombinaciji sa sadržajem našeg nesvesnog slobodno možemo reći “naše duše” prave snove.
Od davnina snovima je pridavan poseban značaj zbog uverenja da su oni proročanski tj. da predskazuju budućnost.Ovo nije u potpunosti zabluda jer snovi mogu predskazati budućnost ako se razumeju i protumače na pravi način.Nije reč o predskazanjima, već o naučnoj činjenici da nesvesno sakriva mnogo više stvari o svemu što doživljavamo i vidimo oko sebe, nego naša svest, koja nas često laže pod pritiskom naših očekivanja, strahov, želja…
Ovo neznači da su narodni sanovnici pouzdani i tačni već naprotiv.Jedan sti simbol za razne osobe ima različito značenje.Svi mi stvari doživljavamo prema sopstvenim iskustvima i mišljenjima,jedan ljubitelj mesa i jedan vegetarijanac imaju različite emocije kada sanjaju meso,da ne govorimo o nekome ko radi kao mesar.

Postoje i univerzalni simboli snova kao što je voda koja se uvek tumači isto.
Voda u snu, uglavnom, simbolizuje naše emocije a u zavisnosti od toga kakvu vodu sanjamo čist, planinski izvor, mutan potok, beskrajno, duboko more ili ustajalu baru –vrstu i svojstva vode možemo preneti i na naša osećanja. Da li su naša osećanja duboka i neiscrpna kao okean, ili plitka kao mali potok? San koristi ponekad jednostavne slike i simbole.Ponekad oni mogu biti direktni a njihovo značenje može biti bukvalno. Tako i usred prijatnog brčkanja u moru, može nas pecnuti nešto neprijatno a u suštini bezazleno – meduza. Prenešeno na naše delovanje u stvarnosti, to može značiti da nas u prijatnoj situaciji može neprijatno iznenaditi nešto neočekivano.Zanimljiva je i sitacija u vezi sa ajkulama, koje su moćne, smrtonosne, i strašne, pa mogu da predstavljaju i neprijatelja i opsanost,a svakoj osobi mogu nešto posebno da znače – ko je iz naše okoline taj opasni predator,koji je spreman da nas „proždere“ tj.emocionalno nas povredi.
U svakom slčaju za pravilno tumačenje snova je potrebno dosta znanja iz psihoanalize i dosta vežbanja.

Sanovnik